• HV128 - NGUYỄN AN NINH - những lần sang Pháp (tiếp theo kỳ trước)
    Hình ảnh của danh mục HV128 - NGUYỄN AN NINH - những lần sang Pháp (tiếp theo kỳ trước)

    LTS: Nguyễn An Ninh (1900-1943) - “nhà yêu nước vĩ đại” (lời Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh), người “có tầm vóc một lãnh tụ cách mạng” (Thủ tướng Phạm Văn Đồng), nhà hoạt động chính trị - văn hóa lỗi lạc, ngọn cờ đầu của phong trào yêu nước ở nước ta những năm 20 - 30 thế kỷ 20, người em - người bạn - người đồng chí của Nguyễn Ái Quốc, người đã 5 lần vào tù thực dân, 5 lần sang Pháp làm công tác cách mạng và hy sinh trong tù ngục đế quốc - phát xít (1943), người đã hiến dâng tất cả tính mạng và của cải cho việc giải phóng đất nước và đặc biệt, có tầm cỡ của một nhà văn hóa lớn, lỗi lạc một thời. Tấm gương của ông cần phải được chúng ta làm sáng chói hơn nữa cho ngày nay và các thế hệ mai sau…

    Nhân dịp 75 năm ngày mất của ông (1943-2018), Hồn Việt xin giới thiệu bài viết của con gái ông - bà Nguyễn Thị Minh - với rất nhiều tư liệu quý giá chưa từng được biết đến. Đồng thời, xin trích đăng vài tác phẩm của ông dưới bút danh Octave Fêlé Đệ Tử, để cảm nhận tầm văn hóa châu Âu - văn hóa phương Đông - Việt Nam của ông, khí phách và tính cách của ông.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script