• HV142 - Nghĩa tình mẹ Nhu
  Hình ảnh của danh mục HV142 - Nghĩa tình mẹ Nhu

  Tôi đọc liền một mạch cuốn tiểu thuyết - ký sự Trụ lại của Hồ Duy Lệ trong suốt mấy ngày. Tôi gặp lại ở đó biết bao con người trung liệt, quả cảm, phi thường trong những ngày quê hương Quảng Nam ở vào thời kỳ đen tối, khủng bố trắng, diệt Cộng… Thật không thể nào tưởng tượng nổi hoàn cảnh éo le lúc ấy: kháng chiến chống Pháp, ta giữ vững vùng tự do gồm mấy tỉnh, bao gồm các huyện Bắc Quảng Nam, có chính quyền, giáo dục, văn hóa của mình, mà bây giờ phải chịu ở dưới ách bọn giặc đã thất bại. Bi kịch lịch sử ấy có nhiều nguyên nhân sâu xa, bây giờ ta đã rõ. Nhưng trong bước ngoặt bi tráng ấy của cuộc chiến đấu, tiếp tục sự nghiệp cách mạng làm sao là cả một nghị lực, dũng khí phi thường, cộng với lòng tin tuyệt đối vào nhân dân, vào đường lối Trung ương.

  Cuốn tiểu thuyết - ký sự của Hồ Duy Lệ ngồn ngộn tư liệu, sự việc, con người. Đây là cả một công trình tâm huyết của một người trong cuộc, của một nhà văn - nhà báo đất Quảng. Quý biết bao công lao ấy, không những đối với Quảng Nam-Đà Nẵng, mà là đối với toàn bộ cuộc kháng chiến lâu dài, oanh liệt của toàn đất nước. Ước sao sẽ có nhiều cuốn sách, nhiều bộ phim… tái hiện lại thời vĩ đại ấy của nhân dân, cán bộ đất Quảng, để các thế hệ tiếp theo kế thừa và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

  Hồn Việt trân trọng giới thiệu một chương trong cuốn sách (khoảng 500 trang) này.

  M.Q.L.

 • PArner Honvietquochoc
 • Viet nam air
 • free hit counter script