Trang chủ / Đặt sách

Lịch sử tiền tệ Việt Nam

Lịch sử tiền tệ Việt Nam, sơ truy và lược khảo

(tái bản, có chỉnh lý bổ sung)


Tác giả: Nguyễn Anh Huy


NXB: Văn hóa Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh


Số trang:562


Khổ: 14,5 x 20,5 cm


Bìa: mềm


Giá: 90.000 đồng
Họ và tên:
Điện thoại:
Tên sách báo:
Số lượng:
Địa chỉ E-Mail:
Địa chỉ nhận sách:
Yêu cầu: