Trang chủ / Đặt sách

Cảm nghĩ miên man

Ông Thu Tứ đã sống ở Mỹ 40 năm. Ông tốt nghiệp kỹ sư hàng không ở Mỹ và làm việc trong ngành hàng không Mỹ. Nghĩa là ông đủ điều kiện để “hội nhập” vào xã hội Hoa Kỳ, trở thành một người Mỹ (“gốc Việt”) với “giấc mơ Mỹ”.

Thế nhưng, ông lại rẽ ngoặt về văn hóa Việt Nam. Điều gì đã xảy ra, còn là một bí ẩn. Nhưng bước rẽ ngoặt ấy của ông chắc chắn không phải là chuyện tình cờ. Nó phải được tích lũy từng ngày từng tháng từng năm qua tìm hiểu, nghiên cứu về dân tộc mình, qua sách vở, qua tiếp xúc, qua những chuyến về quê “du khảo”...

Họ và tên:
Điện thoại:
Tên sách báo:
Số lượng:
Địa chỉ E-Mail:
Địa chỉ nhận sách:
Yêu cầu: