Hình ảnh của Thơ tứ tuyệt trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ thế kỷ  X đến thế kỷ XIX

Thơ tứ tuyệt trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX

Đặt Sách
Tác Giả: Nguyễn Kim Châu
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 290
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 4/21/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

“Không thể phủ nhận áp lực ảnh hưởng của văn học Trung Hoa đối với văn học Việt Nam thời trung đại mà biểu hiện cụ thể là việc du nhập các thể thơ trong đó có bát cú và tứ tuyệt. Nhưng, cần nhấn mạnh rằng người trí thức dân tộc luôn có ý thức chống lại áp lực đó thông qua việc vận dụng sáng tạo thể thơ, thậm chí mạnh dạn biến đổi cấu trúc, làm nên những nét riêng độc đáo cho tứ tuyệt Việt Nam. Vậy, tứ tuyệt Việt Nam có khác biệt gì so với tuyệt cú Trung Hoa và những khác biệt đó có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình vận động của văn học dân tộc, đó cũng là vấn đề cần được tìm hiểu…”.

(Nguyễn Kim Châu)Đánh giá hiện tại:0,08.Tổng số phiếu 12.
Nhận xét
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script