Số phận mỉm cười!

09 Tháng Bảy 2015 4:12 CH
HỒ DUY LỆ

Bookmark and Share

Hình ảnh của Số phận mỉm cười!

Tôi về thôn Ba - xã Điện Thái (nay là Điện Thọ 3) - huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam, thăm cựu xã đội Trần Văn Nhung thì tình cờ gặp Đỗ Phú Nuôi là bạn chiến đấu thời chống Mỹ của anh Nhung. Đỗ Phú Nuôi có một chân giả lên tận háng, bàn tay trái của anh chỉ còn ba ngón mà mỗi ngón cụt đến một nửa. Nghe Trần Văn Nhung giới thiệu anh là bạn tù Côn Đảo, tôi hỏi anh bị bắt khi nào. Chậm rãi, Đỗ Phú Nuôi kể:

“Tôi chỉ huy một tổ du kích Điện Thái đánh diệt một tiểu đội Pác Chung Hy ở Ngã tư Nông Sơn - Điện Phước. Trận đánh thắng ngon ơ không anh em nào bị thương, nhưng hai ngày sau liên quân Mỹ - Sài Gòn và chư hầu đổ quân càn thì tôi bị nguyên một quả pháo trúng ngay chân. Đồng đội băng bó cầm máu, đưa tôi xuống hầm chứa thương rồi du kích cùng bộ đội mở đường máu thoát ra.