Hình ảnh của Nguyễn Du toàn tập, tập 2 (Thơ chữ Hán)

Nguyễn Du toàn tập, tập 2 (Thơ chữ Hán)

Đặt Sách

- Sách dày 852tr, khổ 16x24, bìa cứng, giá:175.000đ. 

- Tập 2 gồm 203 bài thơ chữ Hán chia làm 3 phần: Thanh Hiên thi tập, Nam trung tạp ngâmBắc hành tạp lục kèm Niên biểu Nguyễn Du và bản chữ Hán chép tay bản Bắc hành tạp lục.


pic


Đánh giá hiện tại:0,00.Tổng số phiếu 0.
Nhận xét
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script