Hình ảnh của Lịch sử nhìn từ nhiều phía

Lịch sử nhìn từ nhiều phía

Đặt Sách

Lịch sử nhìn từ nhiều phía - Tác giả: Phan Văn Hoàng

Khổ 15x23cm, bìa mềm tay gấp, 340 trang, giá: 120.000đ

- Nội dung: Viết về những sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam, liên quan đến nhiều cá nhân, phe nhóm, chính phủ... trong giai đoạn từ 1945 đến 1975.
Đánh giá hiện tại:0,00.Tổng số phiếu 0.
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script