Hình ảnh của Tiếng Việt lịch sử - Một tham chiếu hồi quan

Tiếng Việt lịch sử - Một tham chiếu hồi quan

Đặt Sách

Tiếng Việt lịch sử - Một tham chiếu hồi quan 

Nhóm Tác giả: Đinh Văn Đức (chủ biên), Trần Trí Dõi, Vũ Đức Nghiệu, Nguyễn Văn Khang, Lê Quang Thiêm

- Khổ 16x24cm, bìa cứng, 775 trang, giá: 298.000đ

- Nội dung: Viết về nguồn gốc của tiếng Việt, quá trình hình thành, phát triển của từ vựng, ngữ pháp, ngôn ngữ... tiếng Việt  trong nhiều thế kỷ (từ TK 12, 13 đến TK 19 và hiện nay)
Đánh giá hiện tại:0,00.Tổng số phiếu 0.
Nhận xét
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script