Sắp xếp theo

HV154 - Không thể vô ơn trước Stalin

Hình ảnh của HV154 - Không thể vô ơn trước Stalin

Khi Liên Xô còn tồn tại, nữ văn sĩ Xô viết Marietta Shaginyan (1888 - 1982) từng lên tiếng cảnh giác: “Không thể quên điều này, không thể vô ơn trước Stalin về việc ông đã bảo vệ được tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta… Giai đoạn đó sẽ còn lại trong lịch sử thế giới như thời đại của Stalin vĩ đại”.

Chân dung Stalin

HV154 - Ân tình Cuba

Hình ảnh của HV154 - Ân tình Cuba

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt

HV154 - Tâm tư rừng

Hình ảnh của HV154 - Tâm tư rừng

Gỗ bị hạ ngay tại tiểu khu 285 thuộc rừng phòng hộ hồ Ea Súp Thượng, Đắk Lắk

HV153 - Văn Miếu Quốc Tử Giám(1) Bài ký đề danh(2) Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442)

Hình ảnh của HV153 - Văn Miếu Quốc Tử Giám(1) Bài ký đề danh(2) Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442)

LTS: Nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020), Hồn Việt đăng dưới đây bài văn bia Đại Bảo tam niên Nhâm Tuất khoa Tiến sĩ đề danh ký của Thân Nhân Trung (đỗ Hội nguyên 1469) trong đó có câu: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, một mệnh đề nổi tiếng.

HV 127 - Về ý nguyện "... ai cũng được học hành" của Bác

Hình ảnh của HV 127 - Về ý nguyện "... ai cũng được học hành" của Bác

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Ý nguyện đó cũng là di huấn của Người để lại cho dân tộc Việt Nam. Ở đây, chúng tôi xin đề cập phần “ai cũng được học hành” của Bác.

Mấy ý kiến đề nghị về đổi mới căn bản giáo dục-đào tạo

Hình ảnh của Mấy ý kiến đề nghị về đổi mới căn bản giáo dục-đào tạo
Nghị quyết số 29 của Hội nghị Trung ương Đảng thứ 8 về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) đã có nhiều chủ trương rất quan trọng bao gồm toàn diện các vấn đề của GD-ĐT. Tôi chỉ xin nói về 2 chủ đề:
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script