Văn hóa
Sắp xếp theo

Phải tạo dư luận xã hội chống văn hóa lai căng

Hình ảnh của Phải tạo dư luận xã hội chống văn hóa lai căng
Hội thảo Khoa học "Bản sắc dân tộc trong đời sống văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh và quá trình hội nhập quốc tế hiện nay"

Hồi ức chuyến đi sưu tầm tài liệu NGUYỄN DU ở Trung Quốc

Hình ảnh của Hồi ức chuyến đi sưu tầm tài liệu NGUYỄN DU ở Trung Quốc
Hiện nay một số tổ chức văn hóa của nước ta đã bắt đầu chuẩn bị Lễ kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du vào năm 2015. Lễ kỷ niệm này sẽ có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt vì ngày 25- 10-2013 vừa qua tại kỳ họp thứ 37 ở Paris, Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) lần đầu tiên đã thông qua Nghị quyết vinh danh Nguyễn Du là nhà văn hóa kiệt xuất cùng với nhiều danh nhân khác của thế giới. Nhân dịp này tôi muốn gợi lại một số hồi ức về hai chuyến đi sưu tầm tài liệu về Nguyễn Du tại Trung Quốc trong hai năm 1963 và 1964 nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du vào năm 1965.
  • Viet nam air
  • free hit counter script