Văn hóa
Sắp xếp theo

Về trách nhiệm xã hội của nhà văn và nhà xuất bản

Hình ảnh của Về trách nhiệm xã hội của nhà văn và nhà xuất bản

H.V: Hội đồng Lý luận, Phê bình, Văn học, Nghệ thuật Trung ương vừa tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc hàng năm tại TP.HCM với chủ đề “Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay”. Hàng trăm tham luận đã được gửi đến và được trình bày, thảo luận sôi nổi tại hội thảo. Chúng tôi giới thiệu một trong những tham luận đáng chú ý của nhà văn - nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phải tạo dư luận xã hội chống văn hóa lai căng

Hình ảnh của Phải tạo dư luận xã hội chống văn hóa lai căng
Hội thảo Khoa học "Bản sắc dân tộc trong đời sống văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh và quá trình hội nhập quốc tế hiện nay"
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script