Nhân vật
Sắp xếp theo

HV134 - Người vợ của nhà yêu nước Nguyễn An Ninh

Hình ảnh của HV134 - Người vợ của nhà yêu nước Nguyễn An Ninh

Bà tên thật là Trương Thị Sa, do bà thứ sáu nên gọi quen thứ thành tên là Trương Thị Sáu; khi lập gia đình với nhà trí thức yêu nước Nguyễn An Ninh, bà thường được bạn bè của ông gọi là “bà Nguyễn An Ninh”. Bà là người Việt gốc Hoa.

HV132 - Thông reo ngàn hống, nhớ về Uy Viễn tướng công!*

Hình ảnh của HV132 - Thông reo ngàn hống, nhớ về Uy Viễn tướng công!*

Nói đến xứ Nghệ, không thể không nhắc đến hai bậc chân tài lừng danh ở đất Nghi Xuân, dưới chân dãy Ngàn Hống (Hồng Lĩnh) uy nghi kéo dài ngó ra hữu ngạn dòng Lam biêng biếc xanh, đó là Nguyễn Du và Nguyễn Công Trứ. Hai người hơn kém nhau 13 tuổi. Hai ngôi làng Tiên Điền và Uy Viễn chỉ cách nhau chẳng bao xa. Một người là đại thi hào Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới; một người vừa là thi nhân độc đáo và là tướng quân giỏi đánh đông dẹp bắc, vừa lại có tài kinh bang tế thế, được dân chúng đời đời thờ phụng.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script