Nhân vật
Sắp xếp theo

Bà Từ Mẫu dạy con

Hình ảnh của Bà Từ Mẫu dạy con

TRẦM HƯƠNG

Nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa phát triển ở Bến Tre khá sớm. Trên vùng đất địa linh nhân kiệt này, từ các xã ở phía cuối các cù lao đến bờ biển Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại, phụ nữ có dấu ấn đặc biệt trong từng địa danh. Đó là các con rạch mang tên “Bà” như rạch Bà Khoai, rạch Bà Thầy Vân, rạch Bà Tư Rựa, rạch Bà Nhựt, rạch Bà Tam, rạch Bà Hiền, rạch Bà Giải… Đó là những giồng cát mang tên “Bà” như giồng Bà Nhiên, giồng Bà Khoai, giồng Bà Trương, giồng Bà Ngãi, giồng Bà Thủ, giồng Bà Thiện… Có một số cồn nổi trên sông mang tên cồn Bà Tư, cồn Bà Tam, cồn Bà Thiết, cồn Bà Nở… Bến Tre cũng là quê hương của mạng lưới kênh mương chằng chịt. Và vì thế, không hiếm những cây cầu mang tên phụ nữ như: cầu Bà Mụ, cầu Bà Vụ, cầu Bà Ươm, cầu Bà Ba Ngỡi… Ngoài ra, còn có hai ngôi chợ mang tên “Bà”. Đó là chợ Bà Khoai ở Bình Đại, chợ Bà Hiền ở Ba Tri. Ngay cả ao, đìa cũng mang tên “Bà” như đìa Bà Thầy ở Mỏ Cày, tên một bà thầy thuốc Nam tận tụy với nghề, giàu lòng nhân ái đã cứu sống nhiều người bệnh. Nhưng câu chuyện về bà Lê Thị Mẫn, người mẹ của ba cử nhân, được vua Tự Đức phong bốn chữ vàng “hiếu nghĩa khả phong” trở thành biểu tượng của tình mẫu tử và niềm tự hào của nhân dân Bến Tre…

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script