Nhân vật
Sắp xếp theo

HV110 - TRẦN QUỐC HƯƠNG - Đấu trí ở trại giam Tòa Khâm, Huế

Hình ảnh của HV110 -  TRẦN QUỐC HƯƠNG - Đấu trí ở trại giam Tòa Khâm, Huế

LTS: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, bên cạnh những chiến công trực diện bằng súng đạn, ngoại giao, binh vận của biết bao lớp cán bộ, chiến sĩ Việt Nam, thì hoạt động của những người “không mặc áo lính”, ẩn giấu dưới nhiều vỏ bọc ngành nghề khác nhau, tập trung tại sào huyệt của kẻ thù đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của chiến cuộc.

HV108 - Giáo sư Trần Văn Giàu - những ấn tượng và những kỷ niệm

Hình ảnh của HV108 - Giáo sư Trần Văn Giàu - những ấn tượng và những kỷ niệm

LTS: Ngày 15-9-2016, nhân 105 năm năm sinh GS Trần Văn Giàu tại quê ông - Long An và tại TP.Hồ Chí Minh đã có những hình thức kỷ niệm. Tên ông đã được đặt cho một con đường lớn ở TP.Hồ Chí Minh. Nhiều công trình nghiên cứu và cả Hồi ký của ông (do NXB Quân đội Nhân dân xuất bản, tuy chưa trọn vẹn) đã ra mắt bạn đọc…

 

HV104 - Nhà văn NGUYỄN CHÍ TRUNG - Lý tưởng, nhân cách, sáng tạo

Hình ảnh của HV104 - Nhà văn NGUYỄN CHÍ TRUNG - Lý tưởng, nhân cách, sáng tạo

Nguyễn Chí Trung là người sống hết lòng vì người khác, lấy niềm vui hạnh phúc của người khác làm niềm vui hạnh phúc cho mình. Hơn thế, anh còn là người phấn đấu, hy sinh suốt đời cho Đảng, cho nhân dân.

HV104 - Phan Đăng Lưu - nhà báo cách mạng

Hình ảnh của HV104 - Phan Đăng Lưu - nhà báo cách mạng

Là một người yêu nước có chí khí có bản lĩnh, Phan Đăng Lưu tham gia cách mạng từ khi còn đi học và kết thúc cuộc đời trước họng súng quân thù khi tuổi đời chưa tròn bốn mươi trên cương vị một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản. Lịch sử long trọng ghi nhận công lao của Phan Đăng Lưu, một nhà cách mạng đã cùng các vị cùng thời “góp phần to lớn xây dựng đường lối đúng đắn của Đảng, nêu tấm gương bất diệt về khí tiết cách mạng cho những thế hệ hôm nay và mai sau”.

(Hồi ký Đào Duy Anh, Nhớ nghĩ chiều hôm, NXB Trẻ, 1988)

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script