Diễn đàn - Trao đổi
Sắp xếp theo

HV146 - Người Mỹ nói về cách Việt Nam chống COVID-19

Hình ảnh của HV146 - Người Mỹ nói về cách Việt Nam chống COVID-19

LTS: Bài sau đây trích dịch từ Twitter của Emerican Johnson - Cornpop Fan Account ngày 7-3-2020. Người dịch: Facebooker Trần Khánh Hưng. 

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script