Diễn đàn - Trao đổi
Sắp xếp theo

HV129 - Trường chuyên, lớp chọn ở Việt Nam

Hình ảnh của HV129 - Trường chuyên, lớp chọn ở Việt Nam

Là người có nhiều năm gắn bó, trải nghiệm về trường chuyên, lớp chọn, tôi có những trăn trở, suy nghĩ của riêng mình và mong muốn được trao đổi cùng bạn đọc.

HV128 - Trao đổi với học giả LÊ TỰ HỶ về giáo dục

Hình ảnh của HV128 - Trao đổi với học giả LÊ TỰ HỶ về giáo dục

LTS: Giáo dục miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955-1975 là một vấn đề cần được soi chiếu từ nhiều chiều. Bên cạnh những ưu trội do tiếp cận giáo dục Pháp - Mỹ, nhất là có tiền viện trợ lớn (chi 8% tổng chi của viện trợ Mỹ, đến năm 1975 đại học miền Nam chỉ có 150.000 sinh viên), giáo dục miền Nam chủ yếu đào tạo “tinh hoa” nên ngày nay khách quan nhìn lại, ta có thể rút ra một số kinh nghiệm. Không thể so sánh giáo dục miền Nam với giáo dục miền Bắc XHCN lúc đó - những thành tựu đào tạo con người và cả tinh hoa, phục vụ cho chiến đấu và xây dựng là tuyệt vời.

Bài trao đổi dưới đây với học giả Lê Tự Hỷ, một giảng viên đại học tại miền Nam trước 1975, có thể cung cấp cho độc giả một số tri thức và cách nhìn tham khảo. Còn có nhiều những tài liệu tham khảo khác về giáo dục miền Nam Việt Nam mà những ai quan tâm đến vấn đề cần tiếp cận.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script