Diễn đàn - Trao đổi
Sắp xếp theo

HV102 - Nghề cá với ngư dân là chủ thể và truyền thống văn hóa Việt Nam

Hình ảnh của HV102 - Nghề cá với ngư dân là chủ thể và truyền thống văn hóa Việt Nam

Biển Đông rộng 3,4 triệu km2, có 9 nước và vùng lãnh thổ bao quanh, riêng về tài nguyên sinh vật biển nơi đây chiếm tới 10% trữ lượng thủy sản thế giới. Biển Đông là tuyến hàng hải huyết mạch giao thương quốc tế. Biển Đông với nhiều đảo và quần đảo, đặc biệt Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, tạo vị thế địa chính trị quan trọng đối với khu vực và thế giới. Biển Đông có trữ lượng lớn nhiều nguồn tài nguyên kể cả tái tạo và không tái tạo. hiện tại mọi người đang nói nhiều về nguồn lợi sinh vật biển và dầu khí, sau dầu khí chắc chắn sẽ khai thác những tài sản đại dương quý giá khác.

HV100 - Ngoảnh lại ba mươi năm

Hình ảnh của HV100 - Ngoảnh lại ba mươi năm

Ba mươi năm chưa bằng nửa đời người. Ba mươi năm trong lịch sử chỉ là nháy mắt. Nhưng ba mươi năm qua, ba mươi năm đổi mới, nước Việt Nam có bước phát triển khá. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời còn nhiều hạn chế, yếu kém.

  • Viet nam air
  • free hit counter script