Phóng Sự
Sắp xếp theo

HV121 - Một trung đoàn bị lãng quên?

Hình ảnh của HV121 - Một trung đoàn bị lãng quên?

Sau 30-4-1975 tới nay, rất hiếm khi nghe nhắc chuyện Trung đoàn Hải ngoại trên các lĩnh vực văn đàn, báo chí, đền ơn đáp nghĩa… Trung đoàn Hải ngoại có phẩm giá cao, có công lớn với nước, đặc biệt là với Nam Bộ. Đó là những người chiến đấu dưới lá cờ “Quân kỳ quyết thắng” trong phong trào cách mạng của Việt kiều ở nước ngoài, là các đơn vị bộ đội hải ngoại từ Thái Lan, Lào và Campuchia về nước tham gia kháng chiến. Đây là một nét độc đáo của quân đội ta. Hiện nay, người biết chuyện Trung đoàn Hải ngoại còn rất ít, tôi xin viết lại đôi điều.

HV118 - Tình cảm sâu đậm với BÁC HỒ

Hình ảnh của HV118 - Tình cảm sâu đậm với BÁC HỒ

Bác sĩ Hồ Đắc Di, bác sĩ Tôn Thất Tùng và bác sĩ Đặng Văn Ngữ là những người có những kỷ niệm sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là các đồng chí đã được Người căn dặn về bài học xây dựng ngành y tế nước nhà.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script