Tư Liệu Lịch Sử
Sắp xếp theo

HV146 - Người Mỹ nói về cách Việt Nam chống COVID-19

Hình ảnh của HV146 - Người Mỹ nói về cách Việt Nam chống COVID-19

LTS: Bài sau đây trích dịch từ Twitter của Emerican Johnson - Cornpop Fan Account ngày 7-3-2020. Người dịch: Facebooker Trần Khánh Hưng. 

HV145 - CIA đã dự báo tấn thảm kịch ở Việt Nam. Tại sao không ai nghe?

Hình ảnh của HV145 - CIA đã dự báo tấn thảm kịch  ở Việt Nam. Tại sao không ai nghe?

Ngay từ năm 1950, CIA đã nhiều lần đưa ra những đánh giá đầy quan ngại, phê phán sự can thiệp của Mỹ tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao quân đội miền Bắc. Tuy nhiên, vì nỗi lo sợ và ám ảnh vô cớ đối với chủ nghĩa cộng sản, ba tổng thống Mỹ Eisenhower, Kennedy và Johnson đã bỏ qua những lời khuyên của CIA, để rồi chìm sâu vào một cuộc chiến tranh thảm khốc, một đại bi kịch cho cả người Mỹ lẫn người Việt.
 

HV145 - Con gái Đề Thám và cuộc gặp với Nguyễn Ái Quốc ở Paris

Hình ảnh của HV145 - Con gái Đề Thám và cuộc gặp với Nguyễn Ái Quốc ở Paris

Trong cuốn sách tiểu sử Hoàng Thị Thế - Con gái Đề Thám và quân bài chính trị của thực dân Pháp do tác giả Claude Gendre viết (Thanh Thư dịch, NXB Hà Nội phát hành năm 2019), bà Hoàng Thị Thế đã kể lại về cuộc gặp gỡ này.
 

HV144 - Cách đây 40 năm nhà văn NGUYỄN ĐÌNH THI đã nói Tác phẩm lớn có tiềm năng đạo đức vô cùng

Hình ảnh của HV144 - Cách đây 40 năm nhà văn NGUYỄN ĐÌNH THI đã nói Tác phẩm lớn có tiềm năng đạo đức vô cùng

Lời người ghi:
Đây là bản ghi tóm tắt bài giảng của nhà văn Nguyễn Đình Thi, mở đầu khóa I Trường Viết văn Nguyễn Du, cách nay vừa tròn 40 năm. Đây là kiểu trường đặc biệt, nhằm đào tạo các nhà văn. Nó kế thừa kinh nghiệm của nhiều lớp bồi dưỡng đã được tổ chức rất thành công ở Nhà sáng tác Quảng Bá trong và sau những năm chống Mỹ. Tuy vậy để có thể cho ra đời một trường đào tạo chính quy theo hệ đại học với sự kết hợp hài hòa giữa ba yêu cầu: bồi dưỡng kiến thức cơ bản, nâng cao lý luận nghiệp vụ và thực hành sáng tác thì nhà trường cũng phải mất đến 3 năm chuẩn bị. Ấy là chưa kể do cơ sở vật chất vào lúc tình hình kinh tế còn rất nghèo và thiếu thốn đủ thứ. 


Nhà văn Nguyễn Đình Thi

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script