Dọc đường văn học
Sắp xếp theo

HV139 - Đỗ quyên trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi là con quốc hay con tu hú?

Hình ảnh của HV139 - Đỗ quyên trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi là con quốc hay con tu hú?

LTS: Tôi và GS-TS Kiều Thu Hoạch có trao đổi ý kiến với nhau về bài này. Đỗ quyên chim cuốc hay là chim tu hú? Kiều giáo thụ cũng cho rằng nên chú ý đến phía thẩm mỹ nữa. Bảo rằng chim đỗ quyên là con tu hú, nhưng tu hú có liên quan gì đến tiếng kêu buồn mất nước? Chỉ thấy trong thơ, như thơ Tố Hữu : “Khi con tu hú gọi bầy/ Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần”; như thơ Anh Thơ: “Bỗng tiếng chim tu hú/ Đưa từ vườn vải xa/ Quả bắt đầu chín lự/ Ngọt như nỗi nhớ nhà”.

Còn tiếng chim cuốc: “Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc” (quốc quốc) - Bà Huyện Thanh Quan đã đưa vào tiếng gọi của chim một nỗi niềm, và xưa nay người ta thừa nhận thế.

Giờ về phương diện khoa học - sinh học ta có thể nói chim đỗ quyên chính là con tu hú, nhưng ta cứ ám ảnh mãi cái tiếng chim cuốc gọi hè về. Vấn đề tưởng cũng nên mở, mong bạn đọc có thêm ý kiến.

M.Q.L.

HV139 - Về Duy Minh Thị

Hình ảnh của HV139 - Về Duy Minh Thị

LTS: Trong bài Học giả Nguyễn Quảng Tuân - một nhà Kiều học lớn vừa ra đi (Hồn Việt số 138, tháng 7-2019), tôi có nhắc đến cuốn Kiều Duy Minh Thị in ở Phật Trấn, Quảng Đông. Giáo sư sử học Tạ Ngọc Liễn (Viện Sử học, Hà Nội), bạn thân tôi, có nhắc tôi tìm hiểu thêm về Duy Minh Thị.

Nay xin đăng thêm tư liệu về Duy Minh Thị (Trần Quang Quang) để bạn đọc tham khảo.

HV137 - Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm - Trang đời và trang văn

Hình ảnh của HV137 - Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm - Trang đời và trang văn

Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm, cuộc đời và di văn(*) thoát thai từ luận án tiến sĩ “Nghiên cứu văn bản di sản Hán Nôm Nguyễn Nghiễm” của chính tác giả Võ Vinh Quang. Chuyên luận (520 trang), ngoài Lời giới thiệu, Lời phi lộ, Tài liệu tham khảo, đề cập đến ba nội dung chính: một là cuộc đời, sự nghiệp, hai là tổng kê, phân tích các trước thuật và ba là tuyển lựa, phiên âm, dịch chú các di văn. Từ đó, khơi lộ bức chân dung tinh thần của danh sĩ họ Nguyễn.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script