Dọc đường văn học
Sắp xếp theo

HV134 - 65 năm Viện Văn học - Những gương mặt tiêu một thế hệ vàng

Hình ảnh của HV134 - 65 năm Viện Văn học - Những gương mặt tiêu một thế hệ vàng

Viện Văn học được thành lập vào giữa năm 1959. Từ tiền thân là tổ Văn trong Ban Văn Sử Địa ra đời tại chiến khu Việt Bắc ngày 2-12- 1953 theo quyết định của Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh ký, tính đến năm 2018 thì Viện Văn học đã có 65 năm xây dựng và phát triển.

HV124 - Gặp một nhà thơ Hàn Quốc

Hình ảnh của HV124 - Gặp một nhà thơ Hàn Quốc

Sau lễ bế mạc cuộc hội thảo khoa học toàn quốc do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tại Quảng Ninh ngày 6-12-2017, tôi có dịp gặp một nhà thơ Hàn Quốc, ông Ko-Un.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script