Văn học
Sắp xếp theo

HV143 - Thích ở trần - một bài thơ kỳ lạ

Hình ảnh của HV143 - Thích ở trần - một bài thơ kỳ lạ

Thích ở trần
Đen thủi đen thui tợ thổ thần,
Chiều chiều nhớ vợ đứng chần ngần.
Cơm ăn ba bữa lưng lưng dạ,
Cứt gánh hai thùng oải oải gân.
Trước có đánh Tây, làm chiến sĩ
Sau từng múa bút gọi văn nhân
Ở tù chỉ có hai quần cụt,
Hết áo nên tôi thích ở trần.
                                       Viễn Phương (Phú Lợi, 1961)

 

HV143 - Những điều chưa biết về tính cách người thầy thuốc suốt đời cống hiến cho y học Việt Nam

Hình ảnh của HV143 - Những điều chưa biết về tính cách người thầy thuốc suốt đời cống hiến cho y học Việt Nam

KỶ NIỆM 100 NĂM NĂM SINH GS-TS, THẦY THUỐC NHÂN DÂN,  ANH HÙNG LAO ĐỘNG NGUYỄN THIỆN THÀNH (1919 - 2019)

 

HV142 - Nghĩa tình mẹ Nhu

Hình ảnh của HV142 - Nghĩa tình mẹ Nhu

Tôi đọc liền một mạch cuốn tiểu thuyết - ký sự Trụ lại của Hồ Duy Lệ trong suốt mấy ngày. Tôi gặp lại ở đó biết bao con người trung liệt, quả cảm, phi thường trong những ngày quê hương Quảng Nam ở vào thời kỳ đen tối, khủng bố trắng, diệt Cộng… Thật không thể nào tưởng tượng nổi hoàn cảnh éo le lúc ấy: kháng chiến chống Pháp, ta giữ vững vùng tự do gồm mấy tỉnh, bao gồm các huyện Bắc Quảng Nam, có chính quyền, giáo dục, văn hóa của mình, mà bây giờ phải chịu ở dưới ách bọn giặc đã thất bại. Bi kịch lịch sử ấy có nhiều nguyên nhân sâu xa, bây giờ ta đã rõ. Nhưng trong bước ngoặt bi tráng ấy của cuộc chiến đấu, tiếp tục sự nghiệp cách mạng làm sao là cả một nghị lực, dũng khí phi thường, cộng với lòng tin tuyệt đối vào nhân dân, vào đường lối Trung ương.

Cuốn tiểu thuyết - ký sự của Hồ Duy Lệ ngồn ngộn tư liệu, sự việc, con người. Đây là cả một công trình tâm huyết của một người trong cuộc, của một nhà văn - nhà báo đất Quảng. Quý biết bao công lao ấy, không những đối với Quảng Nam-Đà Nẵng, mà là đối với toàn bộ cuộc kháng chiến lâu dài, oanh liệt của toàn đất nước. Ước sao sẽ có nhiều cuốn sách, nhiều bộ phim… tái hiện lại thời vĩ đại ấy của nhân dân, cán bộ đất Quảng, để các thế hệ tiếp theo kế thừa và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Hồn Việt trân trọng giới thiệu một chương trong cuốn sách (khoảng 500 trang) này.

M.Q.L.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script