Văn học
Sắp xếp theo

HV122 - Chính Hữu - Thơ về bộ đội

Hình ảnh của HV122 - Chính Hữu - Thơ về bộ đội

Nội dung chủ yếu của thơ Chính Hữu là kháng chiến. Thơ kháng chiến của Chính Hữu điển hình tập trung vào hình ảnh người bộ đội. Không phải chỉ bộ đội đang hành quân hay chiến đấu, mà cả thương binh và liệt sĩ. Thơ về bộ đội, chẳng có ai làm hay hơn ông.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script