Văn học
Sắp xếp theo

HV113 - Hồn ơi, đã một, cơ đồ Việt Nam!

Hình ảnh của HV113 - Hồn ơi, đã một, cơ đồ Việt Nam!

LTS: Nhà văn Thu Tứ viết về chú ruột của mình (nhà văn Lê Vĩnh Hòa) với lòng tự hào, kính phục và tâm huyết vô cùng. Gần nửa thế kỷ sống ở Mỹ, nhưng khi viết về kháng chiến, Cách mạng, giọng văn của ông vẫn nóng bỏng ngọn lửa của người Việt Nam yêu nước…

HV112 - Chuyện trò với Chúa Chổm

Hình ảnh của HV112 - Chuyện trò với Chúa Chổm

Chúa Chổm tên Lê Duy Ninh tức là vua Lê Trang Tông, vị vua đầu tiên của nhà Lê trung hưng. Ông sinh vào khoảng năm 1514, lên ngôi năm 1533, mất năm 1548 - được xem là con nợ lớn và khó đòi nhất trong lịch sử các vua chúa…

  • Viet nam air
  • free hit counter script