Văn học
Sắp xếp theo

HV102 - Thư Paris về việc dịch sách Hồ Chí Minh của Lacouture

Hình ảnh của HV102 - Thư Paris về việc dịch sách Hồ Chí Minh của Lacouture

Chương 15: Trận chiến cuối cùng

Vào tháng 9 năm 1966 tại Washington tôi gặp một trong những người Mỹ thông minh nhất và hiểu biết nhất về những vấn đề châu Á - cụ thể là Đông Dương, mà đường hướng của ông, cũng như những địa vị của ông, đem lại những giải pháp hòa bình. Chúng tôi nói về ông Hồ - ý kiến của ông, về ngoài mặt, có vẻ không khác chi lắm quan điểm của tôi.

Đột nhiên, người đàn ông có trình độ văn hóa cao và nhạy cảm ấy bị bao trùm bởi một thứ nóng sốt quyền lực, quyền lực to lớn kinh khủng của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.

“Tôi thán phục ông Hồ Chí Minh, tôi cũng thế. Đó là một nhân vật hấp dẫn, thậm chí quyến rũ, một người yêu nước vô vụ lợi. Nhưng giấc mơ của cuộc đời ông, là sẽ thống nhất hoàn toàn nước Việt Nam trong thời gian quyền lực của ông, ông sẽ không thực hiện được. Chúng tôi đã quyết định là không chấp nhận điều ấy. Chúng tôi sẽ không khoan nhượng là miền Nam sẽ rơi vào tay ông... Tôi tiếc cho ông điều đó, nhưng điều ấy sẽ không thành...”.

Như thế, Bác Hồ qua đời, thực vậy, trước khi đạt được mục đích ấy. Đứa bé Cung, trở thành Nguyễn Tất Thành, trở thành ông Vương, trở thành ông Line, trở thành Hồ Chí Minh, không nhìn thấy một nước Việt Nam thống nhất và độc lập từ cửa Nam Quan cho đến tận mũi Cà Mau, nhưng những người khác, những người mà ông đã huấn luyện dạy dỗ cho việc đó, và ngay cả những người đã hy sinh, sẽ nhìn thấy cho ông.

Paris, tháng 10-1966 và tháng 9-1969

JEAN LACOUTURE

(Trích trong cuốn Hồ Chí Minh)

  • Viet nam air
  • free hit counter script