Lý luận phê bình
Sắp xếp theo

Về chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa*

Hình ảnh của Về chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa*

Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa là một phạm trù lịch sử. Và ta nên xem xét nó trong hoàn cảnh lịch sử đặc thù; gạn lọc, kế thừa thành tựu, cái mạnh, cái hay, thay thế đổi mới những điểm còn yếu, còn áp đặt. Không vì Liên Xô tan vỡ mà đập vỡ luôn, chôn vùi luôn cả những thành quả văn học nghệ thuật một thời; những sáng tạo cá nhân tuy có gắn với thời thế, thời đại… vẫn là tâm huyết, tài năng. Chẳng hạn hiện nay đã có Bách khoa toàn thư về Sholokhov (2013), hay các tác phẩm điện ảnh kinh điển như Chiến hạm Potemkin, Đàn sếu bay qua, Bài ca người lính… Tính nhân dân, tính nhân văn, niềm tin yêu lạc quan về con người, về lịch sử… có bao giờ lại cũ. Mặc cho bao khó khăn, phức tạp, thiếu ánh sáng lý tưởng trên đường đi tới, chiến tranh, cạnh tranh, cái Ác đôi khi lộng hành, nhân loại vẫn không mất hy vọng. Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa không phải là hướng sáng tác duy nhất, độc tôn; và về lý luận ta còn phân vân về cái gọi là phạm trù phương pháp, về sự lắp ghép xã hội chủ nghĩa vào hiện thực còn đơn giản, và nhiều lúc còn điển quy vội vã… còn trong thực tế, đôi khi nó đã bị diễn dịch thô thiển… Nhưng ta vẫn cần công nhận là trong một thời khắc lịch sử nó đã lập nên kỳ tích. Và không có kỳ tích nào là không có tì vết, nhưng dù có tì vết nó vẫn là kỳ tích! Rẻ rúng nó là không có trái tim, không còn ký ức.

H.V.

300 năm Diderot

Hình ảnh của 300 năm Diderot

Đến ngày 5-10-2013 là tròn 300 năm ngày sinh Denis Diderot (5-10-1713 – 31-7-1784). Một số chân dung, tượng đài và những dẫn văn tiêu biểu chúng tôi tuyển dịch sau đây, không kèm theo bình luận, có lẽ cũng là một cách để kỷ niệm triết gia, nhà văn, nhà mỹ học, nhà phê bình nghệ thuật Pháp lỗi lạc, kiến trúc sư của bộ Bách khoa toàn thư đồ sộ ở thế kỷ XVIII.

  • Viet nam air
  • free hit counter script