Diễn đàn
Sắp xếp theo

Tiếng Việt ở nước ngoài, một vốn bốn lời

Hình ảnh của Tiếng Việt ở nước ngoài, một vốn bốn lời

Khi nghĩ về chủ đề "Giữ gìn và Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc" người ta thường nghĩ ngay đến một công việc và trách nhiệm của xã hội, có tầm vóc quốc gia. Đây là một chủ đề khó, bình cũ rượu mới, vì đã tốn không biết bao nhiêu bút mực, với nhiều cách nhìn và tầm nhìn khác nhau trong đủ mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… và rất động - mục đích cũng như ảnh hưởng thay đổi luôn luôn theo diễn tiến của xã hội.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script