Diễn đàn
Sắp xếp theo

Lời tâm huyết với Đảng

Hình ảnh của Lời tâm huyết với Đảng

Tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi đời, hơn 50 tuổi Đảng, đã về hưu, sinh hoạt Đảng tại một Chi bộ khu phố. Với bài trao đổi ý kiến ngắn, tôi chỉ xin nói vài điều xung quanh công tác cán bộ của Đảng.

Giải pháp nào chống lạm thu trong nhà trường?

Hình ảnh của Giải pháp nào chống lạm thu trong nhà trường?

Năm nào cũng đề ra việc chống lạm thu ở các trường học nhưng năm nào phụ huynh cũng bức xúc về việc lạm thu này, cứ như là một bệnh trầm kha. Năm học vừa qua có nơi quỹ hội phụ huynh thu một năm tới 1,5 triệu đồng (quỹ trường: 50.000đ/học kỳ, quỹ lớp: 700.000đ/học kỳ). Cách làm thì vẫn đưa ra thông qua cuộc họp, một vài người tán thành, đa số không nói gì, coi như đồng ý, thống nhất. Nhân dân đã gọi như thế là tự nguyện bắt buộc.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script