Thư viện sách TTQH
Sắp xếp theo

Văn chương lâm nguy

Hình ảnh của Văn chương lâm nguy
Tác Giả: Tzvetan Todorov
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 95
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/23/2011 4:10:35 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 50.000VNĐ

Thời sự và suy ngẫm

Hình ảnh của Thời sự và suy ngẫm
Tác Giả: Mai Quốc Liên
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 289
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/20/2011 3:53:25 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 99.000VNĐ

Người đi dép cao su

Hình ảnh của Người đi dép cao su
Tác Giả: Kateb Yacine
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 335
Kích thước: 14.5x20.5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 4/10/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 69.000 VNĐ

Câu cửa miệng

Hình ảnh của Câu cửa miệng
Tác Giả: Nhàn Vân Đình
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 346
Kích thước: 14.5x20.5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 4/10/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 75.000 VNĐ

Đặc trưng tùy bút Nguyễn Tuân

Hình ảnh của Đặc trưng tùy bút Nguyễn Tuân
Tác Giả: Nguyễn Thị Hồng Hà
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 326
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/11/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 59.000VNĐ

Trịnh Công Sơn có một thời như thế

Hình ảnh của Trịnh Công Sơn có một thời như thế
Tác Giả: Nguyễn Đắc Xuân
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 334
Kích thước: 14.5x20.5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/4/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 85.000 VNĐ

Đặc trưng nghệ thuật thơ Chế Lan Viên

Hình ảnh của Đặc trưng nghệ thuật thơ Chế Lan Viên
Tác Giả: Nguyễn Lâm Điền
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 258
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 11/1/2010 3:11:40 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 40.000 VNĐ

Đợi anh về

Hình ảnh của Đợi anh về
Tác Giả: Tố Hữu
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 191
Kích thước: 13x20cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 11/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 65.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Thơ Tú Xương trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam

Hình ảnh của Thơ Tú Xương trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam
Tác Giả: TS Đoàn Hồng Nguyên
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 296
Kích thước:
Hình thức bìa: Bìa mền tay gấp
Ngày sản xuất: 10/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 đồng

Một thời để nhớ

Hình ảnh của Một thời để nhớ
Tác Giả: Thu Trang
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 650
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 9/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 198.000VNĐ
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script