Thư viện sách TTQH
Sắp xếp theo

Đồ đồng văn hóa Đông Sơn

Hình ảnh của Đồ đồng văn hóa Đông Sơn

Tác Giả: Hoàng Xuân Chinh

Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin

Số trang: 238

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Giá bìa: 114.000VNĐ

Marian Tkachev - Người bạn tài hoa và chí tình

Hình ảnh của Marian Tkachev - Người bạn tài hoa và chí tình

Tác Giả: Thúy Toàn và Phạm Vĩnh Cư (chủ biên)
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Số trang: 632
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Giá bìa: 175.000VNĐ

Tiểu luận & phê bình văn học

Hình ảnh của Tiểu luận & phê bình văn học
Tác Giả: GS-TS Mai Quốc Liên
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 320
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 9/21/2011 10:23:12 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000VNĐ

Danh ngôn Hồ Chí Minh

Hình ảnh của Danh ngôn Hồ Chí Minh
Tác Giả: PGS-TS Thành Duy biên soạn
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 207
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 6/10/2011 2:44:06 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 39.000 VNĐ

Nguyễn Trường Tộ và vấn đề canh tân

Hình ảnh của Nguyễn Trường Tộ và vấn đề canh tân
Tác Giả: Bùi Kha
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 284
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 6/1/2011 8:35:22 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 75.000 VNĐ

Văn chương lâm nguy

Hình ảnh của Văn chương lâm nguy
Tác Giả: Tzvetan Todorov
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 95
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/23/2011 4:10:35 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 50.000VNĐ

Thời sự và suy ngẫm

Hình ảnh của Thời sự và suy ngẫm
Tác Giả: Mai Quốc Liên
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 289
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/20/2011 3:53:25 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 99.000VNĐ

Người đi dép cao su

Hình ảnh của Người đi dép cao su
Tác Giả: Kateb Yacine
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 335
Kích thước: 14.5x20.5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 4/10/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 69.000 VNĐ

Câu cửa miệng

Hình ảnh của Câu cửa miệng
Tác Giả: Nhàn Vân Đình
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 346
Kích thước: 14.5x20.5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 4/10/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 75.000 VNĐ

Đặc trưng tùy bút Nguyễn Tuân

Hình ảnh của Đặc trưng tùy bút Nguyễn Tuân
Tác Giả: Nguyễn Thị Hồng Hà
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 326
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/11/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 59.000VNĐ
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script