Thư viện sách TTQH
Sắp xếp theo

Trịnh Công Sơn có một thời như thế

Hình ảnh của Trịnh Công Sơn có một thời như thế
Tác Giả: Nguyễn Đắc Xuân
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 334
Kích thước: 14.5x20.5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/4/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 85.000 VNĐ

Đặc trưng nghệ thuật thơ Chế Lan Viên

Hình ảnh của Đặc trưng nghệ thuật thơ Chế Lan Viên
Tác Giả: Nguyễn Lâm Điền
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 258
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 11/1/2010 3:11:40 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 40.000 VNĐ

Đợi anh về

Hình ảnh của Đợi anh về
Tác Giả: Tố Hữu
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 191
Kích thước: 13x20cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 11/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 65.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Thơ Tú Xương trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam

Hình ảnh của Thơ Tú Xương trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam
Tác Giả: TS Đoàn Hồng Nguyên
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 296
Kích thước:
Hình thức bìa: Bìa mền tay gấp
Ngày sản xuất: 10/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 đồng

Một thời để nhớ

Hình ảnh của Một thời để nhớ
Tác Giả: Thu Trang
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 650
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 9/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 198.000VNĐ

Thơ tứ tuyệt trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX

Hình ảnh của Thơ tứ tuyệt trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ thế kỷ  X đến thế kỷ XIX
Tác Giả: Nguyễn Kim Châu
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 290
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 4/21/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Tú Xương toàn tập

Hình ảnh của Tú Xương toàn tập
Tác Giả: TS Đoàn Hồng Nguyên
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 826
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 148.000 VNĐ

Thi pháp Nga cổ

Hình ảnh của Thi pháp Nga cổ
Tác Giả: D.X.Likhachev
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 476
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 75.000 VNĐ

Lịch sử tiền tệ Việt Nam – Sơ truy và Lược khảo

Hình ảnh của Lịch sử tiền tệ Việt Nam – Sơ truy và Lược khảo
Tác Giả: Nguyễn Anh Huy
Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn
Số trang: 390
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 112. 000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Văn khắc Hán Nôm Thăng Long Hà Nội

Hình ảnh của Văn khắc Hán Nôm Thăng Long Hà Nội
Tác Giả: Trung tâm nghiên cứu Quốc học
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 949
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 165.000 VNĐ
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script