Thư viện sách TTQH
Sắp xếp theo

Thơ tứ tuyệt trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX

Hình ảnh của Thơ tứ tuyệt trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ thế kỷ  X đến thế kỷ XIX
Tác Giả: Nguyễn Kim Châu
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 290
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 4/21/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Tú Xương toàn tập

Hình ảnh của Tú Xương toàn tập
Tác Giả: TS Đoàn Hồng Nguyên
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 826
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 148.000 VNĐ

Thi pháp Nga cổ

Hình ảnh của Thi pháp Nga cổ
Tác Giả: D.X.Likhachev
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 476
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 75.000 VNĐ

Lịch sử tiền tệ Việt Nam – Sơ truy và Lược khảo

Hình ảnh của Lịch sử tiền tệ Việt Nam – Sơ truy và Lược khảo
Tác Giả: Nguyễn Anh Huy
Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn
Số trang: 390
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 112. 000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Văn khắc Hán Nôm Thăng Long Hà Nội

Hình ảnh của Văn khắc Hán Nôm Thăng Long Hà Nội
Tác Giả: Trung tâm nghiên cứu Quốc học
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 949
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 165.000 VNĐ

Những vấn đề lý luận văn học phương Tây hiện đại

Hình ảnh của Những vấn đề lý luận văn học phương Tây hiện đại
Tác Giả: TS. Trần Huyền Sâm biên soạn và giới thiệu
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 280
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 3/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 80.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Kho tàng tục ngữ và thành ngữ dân gian M’Nông

Hình ảnh của Kho tàng tục ngữ và thành ngữ dân gian M’Nông
Tác Giả: Nghệ nhân dân gian ĐIỂU KÂU
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 294
Kích thước: 14.5x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 3/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 VNĐ

Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên

Hình ảnh của Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên
Tác Giả: Linh Nga Niê Kdam
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 364
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 3/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 62.000 VNĐ

Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên

Hình ảnh của Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên
Tác Giả: Linh Nga Niê Kdam
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 368
Kích thước: 14,3x20,3cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 2/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 62.000VNĐ

Tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ

Hình ảnh của Tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ
Tác Giả: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 262
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 2/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script