Thư viện sách TTQH
Sắp xếp theo

Khái niệm và thuật ngữ Lý luận văn học Trung Quốc

Hình ảnh của Khái niệm và thuật ngữ Lý luận văn học Trung Quốc
Tác Giả: Phạm Thị Hảo
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 300
Kích thước: 13x19cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 9/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000VNĐ

Đại Nam quốc sử diễn ca

Hình ảnh của Đại Nam quốc sử diễn ca
Tác Giả: Lã Minh Hằng khảo cứu, phiên âm, chú thích
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 356
Kích thước: 16x24cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/11/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 65.000 VNĐ

Lục Vân Tiên-Bản Nôm và bản Quốc ngữ cổ nhất

Hình ảnh của Lục Vân Tiên-Bản Nôm và bản Quốc ngữ cổ nhất
Tác Giả: Nguyễn Đình Chiểu (Nguyễn Quảng Tuân phiên âm và chú thích)
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 476
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 60.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Thi học và ngữ học-Lý luận văn học phương Tây hiện đại

Hình ảnh của Thi học và ngữ học-Lý luận văn học phương Tây hiện đại
Tác Giả: Jakobson (Trần Duy Châu biên khảo)
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 414
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 64.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Đi tìm dấu tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế

Hình ảnh của Đi tìm dấu tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế
Tác Giả: Nguyễn Đắc Xuân
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 311
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa:
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 58.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Phương Đông học

Hình ảnh của Phương Đông học
Tác Giả: N.I.Konrad
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 943
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 97.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Hoàng Việt thi tuyển

Hình ảnh của Hoàng Việt thi tuyển
Tác Giả: Tồn Am Bùi Huy Bích
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 1028
Kích thước: 16x24cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 12/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 120.000VNĐ

Hà Nội xưa và nay

Hình ảnh của Hà Nội xưa và nay
Tác Giả: Vũ Tuân Sán
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Số trang: 978
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa:
Ngày sản xuất: 8/3/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 135.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Tục ngữ trong sách Hán Nôm

Hình ảnh của Tục ngữ trong sách Hán Nôm
Tác Giả: Nguyễn Thúy Loan
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 589
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 74.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Lịch sử văn học Việt Nam

Hình ảnh của Lịch sử văn học Việt Nam
Tác Giả: N.I.Nikulin
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 913
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 84.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script