Thư viện sách TTQH
Sắp xếp theo

Hoàng Việt thi tuyển

Hình ảnh của Hoàng Việt thi tuyển
Tác Giả: Tồn Am Bùi Huy Bích
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1123
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 120.000 VND

Lịch sử văn học thế giới (Tập 1)

Hình ảnh của Lịch sử văn học thế giới (Tập 1)
Tác Giả: Dịch từ bản tiếng Nga của Viện Văn Học A.M.Gorky
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1125
Kích thước: 19 x 27cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 200.000 VND

Văn tâm điêu long

Hình ảnh của Văn tâm điêu long
Tác Giả: Lưu Hiệp
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 663
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 76.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Văn học chữ Hán dân tộc Tày

Hình ảnh của Văn học chữ Hán dân tộc Tày
Tác Giả: Triều Ân
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 337
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 36.000 VNĐ

Nhóm sử thi dân tộc Bahnar

Hình ảnh của Nhóm sử thi dân tộc Bahnar
Tác Giả: Phan Thị Hồng
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 463
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 8/1/2006 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 58.000 VND

Đường thi trích dịch

Hình ảnh của Đường thi trích dịch
Tác Giả: Đỗ Bằng Đoàn - Bùi Khánh Đản
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1271
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2006 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 129.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Từ điển tiếng Huế

Hình ảnh của Từ điển tiếng Huế
Tác Giả: Bùi Minh Đức
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1052
Kích thước: 18 x 26 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2004 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa:

Cao Bá Quát - Tư liệu, bài viết từ trước tới nay

Hình ảnh của Cao Bá Quát - Tư liệu, bài viết từ trước tới nay
Tác Giả: nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 825
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/1/2004 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 80.000 VNĐ

Trương Vĩnh Ký cuốn sổ bình sanh

Hình ảnh của Trương Vĩnh Ký cuốn sổ bình sanh
Tác Giả: Nguyễn Sinh Duy
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 343
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2004 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 39.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Dictionarium Anamitico Latinum

Hình ảnh của Dictionarium Anamitico Latinum
Tác Giả: Aj.L.Taberd
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 850
Kích thước: 20,5 x 26,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2004 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 190.000VNĐ
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script