Từ điển
Sắp xếp theo

Dictionarium Anamitico Latinum

Hình ảnh của Dictionarium Anamitico Latinum

Khổ 20.5x26.5, 921 trang, bìa cứng + bìa áo ép kim, giá: 610.000đ

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh của Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Khổ 16x24cm, 514 trang, bìa mềm, tay gấp, giá: 140.000đ.

Dictionarium Anamitico Latinum

Hình ảnh của Dictionarium Anamitico Latinum
Tác Giả: Aj.L.Taberd
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 850
Kích thước: 20,5 x 26,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2004 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 190.000VNĐ

Từ điển tiếng Huế

Hình ảnh của Từ điển tiếng Huế
Tác Giả: Bùi Minh Đức
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1052
Kích thước: 18 x 26 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2004 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa:

Tự điển thư pháp

Hình ảnh của Tự điển thư pháp
Tác Giả: Lê Đức Lợi
Nhà xuất bản: Văn Nghệ
Số trang: 615
Kích thước: 10 x 20 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2000 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa:

Tự điển Hán Việt hành thảo

Hình ảnh của Tự điển Hán Việt hành thảo
Tác Giả: Nguyễn Xuân Hoài - Phạm Thị Huệ
Nhà xuất bản: Văn Nghệ
Số trang: 629
Kích thước: 19 x 26 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/1998 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa:
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script