Lịch sử
Sắp xếp theo

Tiếng Việt lịch sử - Một tham chiếu hồi quan

Hình ảnh của Tiếng Việt lịch sử - Một tham chiếu hồi quan

Tiếng Việt lịch sử - Một tham chiếu hồi quan 

Nhóm Tác giả: Đinh Văn Đức (chủ biên), Trần Trí Dõi, Vũ Đức Nghiệu, Nguyễn Văn Khang, Lê Quang Thiêm

- Khổ 16x24cm, bìa cứng, 775 trang, giá: 298.000đ

- Nội dung: Viết về nguồn gốc của tiếng Việt, quá trình hình thành, phát triển của từ vựng, ngữ pháp, ngôn ngữ... tiếng Việt  trong nhiều thế kỷ (từ TK 12, 13 đến TK 19 và hiện nay)

Lịch sử nhìn từ nhiều phía

Hình ảnh của Lịch sử nhìn từ nhiều phía

Lịch sử nhìn từ nhiều phía - Tác giả: Phan Văn Hoàng

Khổ 15x23cm, bìa mềm tay gấp, 340 trang, giá: 120.000đ

- Nội dung: Viết về những sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam, liên quan đến nhiều cá nhân, phe nhóm, chính phủ... trong giai đoạn từ 1945 đến 1975.

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh của Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Khổ 16x24cm, 514 trang, bìa mềm, tay gấp, giá: 140.000đ.

Đi tìm sự thật

Hình ảnh của Đi tìm sự thật

Khổ 14.5x20.5cm, 273 trang, bìa mềm, tay gấp, giá: 79.000đ.

Văn miếu Thăng Long Hà Nội

Hình ảnh của Văn miếu Thăng Long Hà Nội

Khổ 14.5x20.5cm, 196 trang, bìa mềm, tay gấp, giá: 49.000đ.

Gia phả họ Nguyễn Tiên Điền

Hình ảnh của Gia phả họ Nguyễn Tiên Điền

Khổ 14.5x20.5cm, 424 trang, bìa mềm tay gấp, giá: 95.000đ

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script