Lịch sử
Sắp xếp theo

Nguyễn Trường Tộ và vấn đề canh tân

Hình ảnh của Nguyễn Trường Tộ và vấn đề canh tân
Tác Giả: Bùi Kha
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 284
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 6/1/2011 8:35:22 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 75.000 VNĐ

Trịnh Công Sơn có một thời như thế

Hình ảnh của Trịnh Công Sơn có một thời như thế
Tác Giả: Nguyễn Đắc Xuân
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 334
Kích thước: 14.5x20.5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/4/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 85.000 VNĐ

Lịch sử tiền tệ Việt Nam – Sơ truy và Lược khảo

Hình ảnh của Lịch sử tiền tệ Việt Nam – Sơ truy và Lược khảo
Tác Giả: Nguyễn Anh Huy
Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn
Số trang: 390
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 112. 000 VNĐ

Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên

Hình ảnh của Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên
Tác Giả: Linh Nga Niê Kdam
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 364
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 3/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 62.000 VNĐ

Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên

Hình ảnh của Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên
Tác Giả: Linh Nga Niê Kdam
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 368
Kích thước: 14,3x20,3cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 2/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 62.000VNĐ

Thiền tông bản hạnh

Hình ảnh của Thiền tông bản hạnh
Tác Giả: Hoàng Thị Ngọ
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 235
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 40.000 VNĐ
  • Viet nam air
  • free hit counter script