Sắp xếp theo

HV112 - “Ly rượu mừng” hay “ly rượu đắng”?

Hình ảnh của HV112 - “Ly rượu mừng” hay “ly rượu đắng”?

“Được giải oan” và trở thành “giai điệu tự hào”?!

HV110 - Plutonium: 240 thế kỷ! (Ta nên biết sợ Điện hạt nhân)

Hình ảnh của HV110 - Plutonium: 240 thế kỷ! (Ta nên biết sợ Điện hạt nhân)

Trên Hồn Việt (chuyên san) tập 4, năm 2005, đã đăng bài Plutonium: 240 thế kỷ! (Ta nên biết sợ Điện hạt nhân) của TS Nguyễn Khắc Nhẫn. Dưới đây, xin trích in lại vài đoạn chủ yếu để bạn đọc tham khảo.

HV110 - Điện hạt nhân, phải cân nhắc lại

Hình ảnh của HV110 - Điện hạt nhân, phải cân nhắc lại

LTS: Thêm một tiếng nói về vấn đề lớn: điện hạt nhân. Bài này, Hồn Việt được tác giả gởi cho đã khá lâu. Trước đó, cũng rất lâu, Hồn Việt (chuyên san) đã đăng ý kiến của TS Nguyễn Khắc Nhẫn (Pháp) không đồng ý làm điện hạt nhân.

  • Viet nam air
  • free hit counter script