Ai bảo nhà văn, họa sĩ không biết kinh doanh?

Nhà văn Maugham bán sách

 

 Nhà văn Maugham

Nhà tiểu thuyết nổi tiếng nước Anh Maugham khi chưa nổi tiếng sống rất cực khổ. Có một lần, vì muốn bán được sách của mình, Maugham chợt nghĩ ra một mẹo là cho đăng trên các báo lớn nhỏ ở Luân Đôn một thông báo tìm bạn đời. Thông báo viết: “Tôi là một triệu phú trẻ và được ăn học tử tế, muốn tìm một người giống như nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Maugham để làm bạn trăm năm”. Thế là chỉ mấy hôm sau, tất cả tác phẩm của Maugham trong các hiệu sách ở Luân Đôn được người ta mua sạch không còn quyển nào.

Thư bán hàng