Cao Bá Quát toàn tập (tập 2)

Tác Giả: Mai Quốc Liên (chủ biên)

Nhà xuất bản: Văn Học

Số trang: 1783

Kích thước: 16 x 24 cm

Hình thức bìa: Bìa cứng

Giá bìa: 450.000VNĐ