Các nhà thơ cổ điển Việt Nam

Tên sách: Các nhà thơ cổ điển Việt Nam

Khổ: 14.5x20.5.

Số trang: 558.

Giá tiền: 70.000đ.

Quy cách bìa: bìa mềm tay gấp.

pic