Chia buồn với gia đình nhà Kiều học Lê Xuân Lít

Nhà Kiều học, nhà giáo , sinh ngày 26-3-1936 tại Quảng Ngãi; con trai nhà Nho yêu nước Lê Tiềm; cháu nội nhà cách mạng Lê Khiết - một trong những nhà lãnh đạo của phong trào Duy Tân. Cả đời ông dành cho việc dạy học và nghiên cứu Truyện Kiều. Ông cũng là tác giả của Góp phần nghiên cứu Nhật ký trong tù (cùng GS Lê Trí Viễn); Tìm hiểu từ ngữ Truyện Kiều; Dạy và học Truyện Kiều - những điều cần bàn

Ông đã từ trần ngày 6-3-2015 tại TP.HCM, hưởng thọ 80 tuổi.

Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và Tạp chí Hồn Việt xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến.

H.V