Chào mừng Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII: Cần một Ban Chấp hành đủ mạnh để làm việc

Có thể khẳng định nhiệm kỳ 2005-2010 Ban Chấp hành của Hội Nhà văn Việt Nam đã làm được quá nhiều việc. Vị thế của Hội Nhà văn, của các nhà văn ngày càng nâng cao. Khi mà nạn bằng giả, tiến sĩ giấy càng lan tràn thì uy tín giới nhà văn càng được xã hội tôn vinh (mặc dù không tránh khỏi vài chuyện vặt vãnh).

Ban chấp hành Hội Nhà văn khoá VII vừa đoạn chỉ có năm sáu vị. Nếu có được một Ban Chấp hành đông đủ hơn thì chắc chắn Hội còn làm được nhiều việc to lớn hơn nữa.

Nhưng cứ cách bầu cử như các Đại hội vừa rồi thì khó có một Ban Chấp hành đông quá 6 người vì nhà văn ta vốn rất khắt khe trong việc bầu người vào Ban Chấp hành.

Đất nước ta rộng dài, nhà văn ở xa không hiểu tâm tính nhau, không hiểu năng lực quản lý của nhau, vì thế cho chắc chắn chỉ bầu người mình hiểu, mình tin nên số người được đa số phiếu tín nhiệm sẽ không nhiều.

Ở Đại hội này, tôi đề nghị chỉ nên biểu quyết số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành, nên bỏ phiếu, tính số phiếu từ cao xuống lấy cho đủ số Ủy viên.


Đọc sách, chọn lựa mua sách tại Hội sách TP.HCM. Nguồn: tuoitre.vn.

Những ứng viên ở cuối danh sách có thể không đủ số phiếu quá bán trên 50% đại biểu. Xét về luật bầu cử chung thì không được. Nhưng luật là do Đại hội định đoạt. Ta cần định đoạt sao để có một Ban Chấp hành đủ mạnh để làm việc. Nếu cứ máy móc đủ số phiếu quá bán thì với đặc thù nhà văn lúc nào cũng nêu cao dân chủ khó bề “lãnh đạo”, “định hướng” với họ, nên sẽ không bao giờ có số Ủy viên Ban Chấp hành như mong muốn chung.

Mọi Đại hội ở ta đều có kết luận chung là “thành công rực rỡ”. Với nhà văn thì thành công lớn nhất của Đại hội là sự vui vẻ.

Đại hội VIII lần này chắc chắn sẽ vui vẻ hơn mấy Đại hội trước là vì hầu như toàn thể hội viên đều thấy các vị lãnh đạo chủ chốt của Ban Chấp hành khoá trước đều làm việc rất tốt, rất xứng đáng tiếp tục lãnh đạo Hội.

Đại hội này vui là vì “không khí lật đổ, tranh chức tranh quyền” sẽ không xảy ra, không nổi cộm như các đại hội khác. Lần này Hội Nhà văn lại được triệu tập toàn thể hội viên, niềm vui sẽ nhân lên nhiều lần. Đại hội Nhà văn cần nhất là “VUI”.


Bài liên quan:

NGUYỄN HỮU NHÀN