Chút kỷ niệm về nhà thơ Truy Phong

Trong đám cưới ở huyện duyên hải Trà Vinh thời chống Pháp, chú rể là anh bộ đội tên Cao Huy Dương, còn cô dâu là Trần Kim Đồng, cán bộ phụ nữ huyện.

Tới phần liên hoan văn nghệ, nhà thơ Truy Phong lúc ấy là cán bộ Ban chính trị Tỉnh đội, đứng lên "hò lờ" giúp vui:

- "Kim Đồng mà lấy Huy Dương

Như đạn gặp súng… như xuồng gặp sông!"

- Huy Dương mà lấy Kim Đồng

Như cá gặp nước… như rồng lên mây!

- Một đàng gái một đàng trai

Một chồng một vợ… là hai vợ chồng!

- Người ta pháo đỏ rượu nồng

Thấy người cưới vợ mà lòng tôi "nôn"!

- Đêm nay dự lễ tuyên hôn

Chắc rằng cũng có… người "nôn" như mình!

 

Cả đám cưới vỗ tay hoan hô nhà thơ ứng khẩu "hò lờ" rất hay, nhất là cánh bộ đội chưa vợ, cảm thấy nhà thơ nói đúng bụng dạ mình quá!

NGUYỄN LANG TRÀ TỬ