NHỮNG CÂU NÓI ĐI VÀO LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM!

1. Tha thứ cho Mông Cổ là việc của phật tổ. Tiễn Mông Cổ đi gặp tiên tổ là của trẫm.

- Phật Hoàng Trần Nhân Tông -

2. Nếu bệ hạ muốn hàng thì hãy chém đầu thần trước đã.

- Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn -

3. Không được để mất một thước núi, một tấc sông.

- Vua Lê Thánh Tông -

 4. Nơi nào ta mang quân tới nơi đó sẽ bị đánh tan tành.

- Vua quang Trung -

 5. Xin quan gia cho đánh, cho giặc mượn đường là mất nước.

- Trần Quốc Toản -

 6. Người Việt Nam thà chết chứ không làm nô lệ.

- Hồ Chí Minh -

 7. Dù phải đốt cháy cả dãy trường sơn cũng quyết giành cho được độc lập.

- Hồ Chí Minh -

 8. Không có gì quý hơn độc lập tự do.

- Hồ Chí Minh -

9. Tao chỉ biết đứng không biết quỳ.

- Võ Thị Sáu -

10. Từ lo sợ không có trong tư duy quân sự của Việt Nam.

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp -

 11. Lò đã nóng thì củi tươi cũng cháy.

- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng -

12. Nước Nam ta ai cũng có thể bơi lặn như cá ở dưới biển. Ta là kẻ kém nhất.

- Thủy thần Yết Kiêu -

13. Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp nguồn sóng dữ, chém cá kình ở biển đông, lấy lại giang sơn dựng nền độc lập.

- Triệu Thị Trinh -

14. Đầu tôi chưa rơi xuống đất thì Bệ hạ đừng lo gì hết.

- Thái sư Trần Thủ Độ -

 15. Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc.

- Trần Bình Trọng -

 16. Thần không sợ đánh chỉ sợ lòng dân không theo

- Hồ Nguyên Trừng -

17. Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh tây.

- Nguyễn Trung Trực -

 18. Người Mỹ có thể lên mặt trăng và trở về an toàn nhưng sang Việt Nam thì tôi không chắc.

- Nguyễn Thị Bình -