Dương Trạch Tế, tác giả Tâm sự tuổi già

Hồn Việt số 39 (tháng 9/2010) đã đăng bài Liệu có phải đây là bài của Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ? của tác giả Vũ Hồng Ngự.

Đúng như luận điểm trong bài, nay đã tìm ra tác giả bài Tâm sự tuổi già là ông Dương Trạch Tế, một blogger Trung Quốc sinh năm 1937. Ông viết bài này vào năm 2008, khi ông 71 tuổi.

Ông Dương Trạch Tế. Ảnh: Internet

Hồn Việt