Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch

Những ngày này tất cả các địa phương trong cả nước đang sôi nổi tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X với bao hy vọng, mong đợi và niềm tin mới. Hầu như tất cả các Đại hội lần này, hai vấn đề lớn được toàn Đảng, toàn dân quan tâm nhất: đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, sâu sắc, có hiệu quả hơn nữa và xây dựng, chỉnh đốn Đảng sao cho thật sự đáp ứng được yêu cầu lịch sử đòi hỏi.

Những ngày này, chúng ta càng xiết bao nhớ Bác, nhớ những gì Bác đã để lại cho chúng ta. Trong Di chúc thiêng liêng Người gửi lại, vấn đề lớn, Người đặc biệt quan tâm: “Trước hết, nói về Đảng”. Không phải ngẫu nhiên mà ở phần này, sau khi khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng với cách mạng Việt Nam, truyền thống đoàn kết “cực kỳ quý báu của Đảng và dân ta”, khi nói về đạo đức của người đảng viên, chỉ trong hai câu, Người đã dùng tới bốn chữ thật: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Qua 75 năm thành lập, xây dựng và phát triển, lãnh đạo toàn dân tộc làm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, mở ra kỷ nguyên mới của độc lập, tự do; đánh thắng “hai đế quốc to là Pháp và Mỹ”; tiến hành đổi mới đưa đất nước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quả thật Đảng ta dưới sự lãnh đạo xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cả một “pho sử bằng vàng” không ai có thể phủ nhận. Nhưng mỗi giai đoạn mới của cách mạng lại đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới, những thách thức mới, đòi hỏi những nỗ lực mới, quyết tâm mới để vượt qua.

Chưa bao giờ thời cơ và thuận lợi mới để xây dựng, phát triển đất nước lại mở ra lớn lao như hiện nay. Nhưng cũng chưa bao giờ nguy cơ về mối đe dọa con người bị thoái hóa, biến chất, không còn đứng vững trước những cám dỗ, thử thách mới lại đặt ra quyết liệt, gay gắt như hiện nay. Không phải chỉ là với từng cá nhân riêng lẻ mà với toàn Đảng, toàn xã hội.

Dường như đã lường trước được điều này nên tháng 5/1968, sau khi xem lại bản Di chúc được khởi thảo lần đầu từ tháng 5 năm 1965, Bác viết thêm: “Ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi,… theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

Cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang được tiến hành, ngày càng sâu rộng, quyết liệt hơn nhưng ai cũng thấy còn xa mới đạt được yêu cầu như Đảng cần, dân muốn. Số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất có xu hướng ngày càng nhiều, trước hết là ở những người có chức, có quyền, kể cả ở cấp cao, gây nhức nhối cho toàn xã hội, có nguy cơ làm giảm sút niềm tin, chậm bước phát triển và nhiều hậu quả nghiêm trọng khôn lường.

Công bố kết quả điều tra xã hội học do Ban Quản lý dự án “Nghiên cứu đấu tranh chống tham nhũng” của Ban Nội chính Trung ương vừa qua là một “báo động đỏ” cho thấy tham nhũng hiện đã trở thành “chuyện thường ngày” ở nước ta, đang đòi hỏi cần phát động thành phong trào toàn Đảng, toàn dân nỗ lực tham gia vào cuộc phòng chống “đại dịch” này vì nguy cơ của nó còn lớn hơn gấp nhiều lần bệnh cúm gia cầm H5N1 và nguy cơ đại dịch cúm lan sang người trên toàn cầu.

Muốn làm được tốt việc này, trước hết trong Đảng phải “thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh”, từ đó mới có thể thuyết phục được dân, thật sự động viên, khích lệ được toàn dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, phòng chống và đẩy lùi nguy cơ tham nhũng nói riêng. Cũng không phải ngẫu nhiên mà đồng chí Phạm Văn Đồng, người bạn chiến đấu gần gũi, thân thiết, một trong những học trò xuất sắc nhất của Bác Hồ, trong những năm tháng cuối đời mình, trước lúc đi xa đã viết và để lại hai điều lo lắng, trăn trở lớn nhất: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách giáo dục.

“Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch”. Đó là mong muốn cháy bỏng của Bác trước lúc đi xa, là nguyện vọng tha thiết và niềm tin lớn lao nhất của cả dân tộc, nhất định phải là khẩu hiệu hành động khẩn thiết nhất, là phương châm hành động để đạt hiệu quả cao nhất của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X mà chúng ta đang mong đợi và tin tưởng.

NGUYỄN GIA NÙNG