GS Balanban trao tặng giải thưởng Balaban năm 2013

Giải thưởng Balaban được thành lập bởi Quỹ học bổng Việt - Mỹ do Tiến sĩ Phùng Liên Đoàn sáng lập nên. Sau đó, giải thưởng đã được mang tên là giải thưởng John Balaban - tên của một nhà thơ, một giáo sư tiếng Anh tại đại học North Carolina State, cũng đồng thời là người sáng lập và Chủ tịch của Hội bảo tồn di sản Nôm. Ông đã dành nhiều tâm huyết trong việc bảo tồn chữ viết cổ. Giáo sư J.Balaban còn được công nhận như là một dịch giả, một nhà biên tập nổi tiếng đã giới thiệu thơ của Hồ Xuân Hương, ca dao Việt Nam, một vài tác phẩm văn chương đương đại với nền văn học nước ngoài.

Giải thưởng thường niên này được Ban giám đốc của Hội bảo tồn di sản Nôm lựa chọn trong danh sách các ứng cử viên trong và ngoài hội.

Năm nay, giải thưởng được trao tặng cho GS. TS Mai Quốc Liên. Nhân dịp này, GS Balaban có đôi lời phát biểu.