Hỏi & Đáp

Ai là tác giả của bài thơ"Khóc Bằng phi"?

Hỏi: Bài thơ Khóc Bằng phi thực ra là của ai? Có phải là vua Tự Đức làm để khóc một bà quý phi nào đó không?

(Nguyễn Tiến Cảnh, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM)

“Đốt giai đoạn” một thành ngữ của Pháp?

Tôi nghe nói thành ngữ “đốt giai đoạn” rất quen thuộc với chúng ta và hiện đang được dùng rộng rãi trong tiếng Việt là dịch từ một thành ngữ của Pháp, nhưng lại dịch sai. Sự thật như thế nào? Nhờ Tạp chí Hồn Việt nói rõ thêm?

(Trần Phạm Công Danh - Quốc lộ 13,  P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM)

“Cuốc cuốc – da da” hay “Quốc quốc - gia gia”

LTS: Học giả An Chi trong số báo trước, bằng vốn kiến thức ngữ học uyên bác của mình, đã bàn về “gia gia - quốc quốc”. Nhưng đây không phải là chuyện ngữ âm học lịch sử thuần tuý, mà là thơ, lại là thơ luật Đường… nên Học giả Nguyễn Quảng Tuân đưa ra một cách tiếp cận khác. Xin giới thiệu với bạn đọc.