HỒN VIỆT 68

Tác giả: Nhiều tác giả 

Nhà xuất bản: Hồn Việt

Số trang: 68 

Kích thước: 20 x 28 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Giá bìa: 16.000VNĐ 

Số 68, ngày phát hành: 01/4/2013