HỒN VIỆT 90

Tác giả: Nhiều tác giả 

Nhà xuất bản: Hồn Việt

Số trang: 100 

Kích thước: 20x28 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Giá bìa: 35.000VNĐ 

Ngày phát hành: 29/01/2015