HV100 - Chúc mừng Hồn Việt 100 số báo

Lưu một dấu son

Hồn Việt bao năm trải nước non

Đến nay đã đạt số trăm tròn

Truyền đi thiên hạ muôn lời nói

Lưu lại lòng người một dấu son

Nam Bắc non sông cùng một tổ

Hai miền trời biển vẫn đàn con

Đi đâu cũng thấy hồn ta đó

Trận bút, trường văn tiếng mãi còn

LÃO NHÂN (Hà Nội)

 

Hồn Việt – tình ta

Hồn Việt vừa tròn số một trăm

Xứng tầm đặc sản lõi tinh thần

Mở mang kiến thức nuôi tình nước

Bồi dưỡng nguồn thương tạo nghĩa dân

“Suy ngẫm” trò đời thêm vững dạ

Ngắm nhìn “Thời sự” được an tâm

Cầu mong Hồn Việt vươn lên mãi

Mọi lúc mọi nơi, bạn đọc cần.

Ngày 28-10-2015

PHAN BÌNH (Đường Lý Tự Trọng, TP. Phan Thiết)