HV100 - Thơ - Dạo gót Luy Lâu

Chùa Dâu em đến muộn màng

Vẫn còn kịp khóc Nữ hoàng Da Nâu…

 

Thuận Thành trắng xóa mưa mau

Vùi trong Bút Tháp niềm đau truyền kỳ!

Nghiêng dòng sông Đuống em đi

Luy Lâu nâng bổng hồn về Thiên Thai.

 

Mải tìm dấu hạc Bồng Lai

Lý Chiêu Hoàng hỡi... xót ai, thương mình?

Lỡ rồi không kịp hội Lim

Để em đi hết nổi chìm trong thơ…

 

Mỵ Châu còn đến bây giờ

Biết đâu giếng ngọc mà chờ rửa oan?

Say tìm huyền thoại Ỷ Lan

Chân mây triều Lý mơ màng mắt ai...

 

Luy Lâu mưa rét

chiều nay

Nghe cô Tấm hát...

gió bay qua cầu.

ĐẶNG NGUYỆT ANH