HV100 - Thơ - Nguyễn Hồng Vinh

Mây

Em đi mang mây xuân

Ngàn chim non ngơ ngẩn

Em về mang mây ấm

Triệu chồi xuân cựa mình.

 

Hoa

Chiều ba mươi chợ hoa rực sắc màu

Mê mải ngắm, bông nào anh cũng thích

Lại nhớ năm nào cũng phiên chợ Tết

Cùng chọn hoa hồng ta trao nhau…

 

Cau

Cau đứng bên chùa cao vút

Chứng nhân lễ hội xuân này

Se duyên lứa đôi hạnh phúc

Ấm lòng những đĩa trầu cay…

NGUYỄN HỒNG VINH